Home ติดต่อเรา

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717-153 Fax. 056-717-154

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2012 เวลา 09:41 น.)