slide1
การจัดการความรู้ KM สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
slide1
การจัดการความรู้ KM สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ข่าวการจัดการความรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทักษะการ Internal Audit ในมาตรฐาน ISO 9001: 2008

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการ Internal...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริการ

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงาน ด้านบริการ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ รุ่นที่1และรุ่นที่2 ปี2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ ให้สามารถวิเคราะห์ และ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ณ...