สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการบริการวิชาการงบประจำปี 2555 โดยอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 28 -29 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ หอสมุดกลาง

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

File
การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *