กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่อง "การจัดทำแผนปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ" อภิรักษ์ อุ่นดี 1387
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” อภิรักษ์ อุ่นดี 1021
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เรื่อง “การเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งสูงขึ้น” อภิรักษ์ อุ่นดี 3258
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว อภิรักษ์ อุ่นดี 1085
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายปฏิบัติการ รุ่นที่1และรุ่นที่2 ปี2562 อภิรักษ์ อุ่นดี 1595
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการบริการ อภิรักษ์ อุ่นดี 3046
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องทักษะการ Internal Audit ในมาตรฐาน ISO 9001: 2008 อภิรักษ์ อุ่นดี 1574
8 โครงการอบรมการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมตามระบบคุณภาพ ISO 9001 อภิรักษ์ อุ่นดี 2605
9 โครงการจัดการความรู้ เรื่องการสืบค้นข้อมูลสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย นายขวัญชับ บุญทองเถิง 498017
10 กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กร “บริการอย่างไรให้ประทับใจ” หนึ่งฤทัย บุญมี 2620
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2