Home ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2022 เวลา 10:34 น.)