Home แลกเปลี่ยนเรียนรู้


กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ” อภิรักษ์ อุ่นดี 2402
2 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการนำ ICT มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน ศิวพร อ่อนชุ่ม 2166