Home แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ”

                การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ”
              *******************************************************************
         วันที่ 25 ธันวาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำนักวิทยบริการฯ” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในอาชีพที่ปฏิบัติต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุศยมาศ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 สิงหาคม 2018 เวลา 13:16 น.)

 

คอมเมนต์คอมเมนต์  

 
#31 Lorenzo 2022-04-11 05:36
Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i came to
“return the favor”.I am trying to find things to improve
my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!


Take a look at my web site - website: https://www.movieok.net
อ้างอิง
 
 
#30 savewcal 2022-03-12 15:49
"Isn't it impossible to say no?" Kang! The voice of the eagle, Nasamya, who was grinding it with a loud sound of iron, burst horribly. "Was it a lie to say that it was concluded with the righteousness and affection of brothers?" Didn't you want to do that? Was it nonsense to throw it away in the wasteland of the change?" Go Ban-su doesn't answer.

https://savewcal.net/merit/
อ้างอิง
 
 
#29 savewcal 2022-03-12 12:16
"You're a caring person." "What?" Ju Seo-ho said again to Hyukryeoncho, who looked back with an expression of whether he heard it wrong. "My father is kind." He took care of me like that," Joo Seo-ho, who was talking, became puzzled. The face of Hyukryeoncho had changed strangely. "Kind"? Hahaha! Don't make me laugh! "The reason why I gave all of this to you is not because I'm so caring.

https://savewcal.net/coin/
อ้างอิง
 
 
#28 betgoca 2022-03-11 16:38
He giggled and laughed. Deung Cheon-woong looked at the super-light student with a frown. "I'm a little late." If I had known the situation early, I could have prevented the eagle from getting hurt.......... The words that the woman brought up while laughing hardened the faces of Deung Cheon-woong and Chogwang-saeng. "What does that mean?" asked Deung Cheon-woong in a serious tone. The woman in front of him...

https://betgoca.com/first/
อ้างอิง
 
 
#27 https://savewcal.net 2022-03-11 12:19
Because this is so true (if it's not communication, where in the world do you recognize communication writers?) I had no choice but to refer to the sound of the "flower in the greenhouse" in the existing literature world. So it was a dilemma. So, at the end of El Yacion. I didn't get any attack, but I wanted to write it and upload it. But you get any attack.

https://savewcal.net/
อ้างอิง
 
 
#26 savewcal 2022-03-10 14:01
I can't believe I'm here for you. "What if I did a trick?" "Cow, what do you mean a trick?"" "For example," the racers laughed and bowed their heads, mocking Sina. "Earlier, to do what you haven't done..." "....Regame!!!" Sina tried to step back, but Regame held her tighter and said. "This time, I can't run away..." "Re, Regame...!!!" It was just like that. The leg game...

https://savewcal.net/sands/
อ้างอิง
 
 
#25 betgoca 2022-03-10 14:00
Speak emphatically the reiseoseu kkeonaet a letter in her arms."direct, I'm here for here." was unable to do it.In order to receive it had to go near reiseoseu.By the way to reach out to the moment it.Cena took the bodies of reiseoseu."..... !!" frightened and to see him, laughed gently reiseoseu." ...You, too naive. ...To get a letter

https://betgoca.com/sands/
อ้างอิง
 
 
#24 우리카지노 2022-03-09 12:49
I felt tired. I think I said more emotional things than I thought. So he walked slowly with Jongjang when he practiced. But I couldn't calm down to just go back, so I wanted to find the palace he used to visit often during Clonia Serensis's lifetime. I decided to go to his study. It's just silence now.

https://loastcoastranch.net/ - 우리카지노
อ้างอิง
 
 
#23 우리카지노 2022-03-09 12:49
Reiseoseu was hand in the window.A cold frosty was introduced to the heart through the palm of your hand.Make a fist.'steel oneself to eat?' than that, more firmly you prepare enough to eat.To give up everything and thought she would be fine.Berlusconi, therefore, knocking andilloseu, whether or not to worry about this What does this come the old and wise.Reiseoseu is unknown.

https://cremocream.com/ - 우리카지노
อ้างอิง
 
 
#22 loastcoastranch 2022-03-07 18:46
Manote, right now. Nasun Asterin, because the queen of this place is talking!! "Sina couldn't find anything to say for a moment. I can't believe this girl is the queen. Then, this wedding... Is it the world soul? The main character... She is a girl of greater status than I thought, so for a while, should I post the greeting that El Yacion taught me in the past or not?

https://loastcoastranch.net/coin/ - 코인카지노
อ้างอิง
 
 
#21 코인카지노 2022-03-07 18:45
Sina opened her eyes wide in surprise, and the girl noticed Sina's signs and smiled brightly. "Huh? Ah..." Well, I didn't say that to you. Since it's like this. You may have noticed that I'm not a maid anymore. But I'll get an apology later that you were rude to me, so hurry up and get Luon Ludrat's subordinate here. That arrogant thing.

https://cremocream.com/coin/ - 코인카지노
อ้างอิง
 
 
#20 코인카지노 2022-03-07 18:45
I came here? I'm ruon, bring order. " And a cascade of rudeuraet aseuterin swore grumble out.I told him, brings a slave who!Direct a maid service, and also brought a supervisor, honey?!Something like that all?As a child to know when I was presumptuous, not to say, but I swear I catch anybody napping again the the lady in waiting!Nellie, snow lover!"

https://andamenti.com/coin/ - 코인카지노
อ้างอิง
 
 
#19 코인카지노 2022-03-07 18:44
I was also surprised to see why this girl wanted to see her or to call her at this time. Sina carefully called her name. "Affin...??" Asterin, who had her arms folded tightly with a determined look, looked puzzled when her waiting subordinate said this way. However, he frowned when he knew who the opponent was. "What's this?" Why are you...

https://tedbirli.com/coin/ - 코인카지노
อ้างอิง
 
 
#18 loastcoastranch 2022-03-04 15:22
I just want to hit him once. (At a time when one unit is not enough) Way to go! Fly a rock or something! Oh, right! I'm going to hand it over to the enemy. But if I flip it over, I'll lose. I can't... Anyway, as you can see from Age of Empire, in general, a ruler.

https://loastcoastranch.net/first/ - 퍼스트카지노
อ้างอิง
 
 
#17 cremocream 2022-03-04 15:21
I hope so. ^^ P.S. Age of Empire's King had a big belly. Grinding fields, trees, carrying gold, carrying stones, protecting the country... I'm so busy... When King takes a picture with a cursor, there's nothing he can do, and it's cute to just stick out his belly and say, "Ore?" So cute.

https://cremocream.com/first/ - 퍼스트카지노
อ้างอิง
 
 
#16 andamenti 2022-03-04 15:20
These days, I'm thinking about setting up a country if I have land. (That's why Age of Empire seems to be fun these days. I'm King... Wow, it's snowing!^^ It must be hard for those who come back home... But it's still cool. ^^ It's completely 2000 in the lunar calendar. I hope a lot of good things happen to you.

https://andamenti.com/first/ - 퍼스트카지노
อ้างอิง
 
 
#15 tedbirli 2022-03-04 15:20
I forgot to reply after saying no, so now I'm writing my son down in my notebook. ...It's much better. --; I was thinking about why I became the "head" as the days went by, but maybe I was born from an egg...That's what I thought. So, I'm sorry to my parents, but let's change the name to "Park N Light". Where is it left?

https://tedbirli.com/first/ - 퍼스트카지노
อ้างอิง
 
 
#14 cremocream 2022-02-26 18:07
But Igar held back. There was nothing I could do even if I didn't put up with it. Even if you look like a drunkard who has nothing to do like that, you are one of the many Biryu groups in this neighborhood and are doing something called "monitoring people coming and going." If you attack for no reason, you will be beaten by the same cards hidden here and there, and you will not be able to pick your bones.

https://cremocream.com/merit/ - 메리트카지노
อ้างอิง
 
 
#13 soakcitysd 2022-02-26 18:07
Jean, your mother!, my beauty you mor, too high to show off -!Uutkki We spent it, and I don't know!Yes, you ever become a priest, in order to ben't repent the rest of my life, you or your mother I should have to!My poetry, I can't even touch the body because of the dirt, priest!Oh, really !! and utkkyeosseoeoA manure pail the year, The distance between the lane to road to do to guys like you! " kikikttae and laughter was heard.

https://soakcitysd.com/merit/ - 메리트카지노
อ้างอิง
 
 
#12 andamenti 2022-02-26 18:06
When drunk, and gudeuyeottta to the rain. and see a personTo, the trouble his computer had been ignoring is an awful mess of it and igareuAnd coarse language was heard from behind." nemiral!'m watching it! every day that you of that man over yourself!Hey, this guy!Seesang jooa had to!Dirt a year jasingnom can also be a priest.Oh, we'd say something? Are you more! Yes!

https://andamenti.com/merit/ - 메리트카지노
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช